Gia tăng hành khách sử dụng giấy tờ giả đi máy bay

Kiểm soát an ninh tại sân bay Nội Bài. Ảnh: ĐT
Kiểm soát an ninh tại sân bay Nội Bài. Ảnh: ĐT
Kiểm soát an ninh tại sân bay Nội Bài. Ảnh: ĐT
Lên top