Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Giá su su lao dốc, nông dân đổ bỏ