Giá rau xanh tại chợ “nhảy múa” từng ngày

Giá rau xanh tại các siêu thị ổn định hơn tại các chợ dân sinh do lượng siêu thị chủ động nhập vào với số lượng lớn. Ảnh: Vũ Long
Giá rau xanh tại các siêu thị ổn định hơn tại các chợ dân sinh do lượng siêu thị chủ động nhập vào với số lượng lớn. Ảnh: Vũ Long
Giá rau xanh tại các siêu thị ổn định hơn tại các chợ dân sinh do lượng siêu thị chủ động nhập vào với số lượng lớn. Ảnh: Vũ Long
Lên top