Giá phân bón tăng phi mã, nông dân bán 5kg lúa mua được 1kg phân DAP

Lên top