Giá nước sông Đuống đắt gấp đôi sông Đà: Kiểm toán được không?

Tổng Kiểm toán Nhà nước Hồ Đức Phớc. Ảnh: Sơn Tùng
Tổng Kiểm toán Nhà nước Hồ Đức Phớc. Ảnh: Sơn Tùng
Tổng Kiểm toán Nhà nước Hồ Đức Phớc. Ảnh: Sơn Tùng
Lên top