Giả mạo tiền Bộ Tài chính Mỹ phát hành, 2 USD trâu vàng bán ngập chợ online

Tờ tiền được quảng cáo là do Bộ Tài Chính Mỹ phát hành nhưng tế chỉ là chiêu lừa đảo của một vài shop online. Ảnh TL
Tờ tiền được quảng cáo là do Bộ Tài Chính Mỹ phát hành nhưng tế chỉ là chiêu lừa đảo của một vài shop online. Ảnh TL
Tờ tiền được quảng cáo là do Bộ Tài Chính Mỹ phát hành nhưng tế chỉ là chiêu lừa đảo của một vài shop online. Ảnh TL
Lên top