Giá lương thực tăng, triển vọng thương mại lớn

FAO thông tin về triển vọng thương mại lương thực rất lớn. Ảnh minh họa: IT
FAO thông tin về triển vọng thương mại lương thực rất lớn. Ảnh minh họa: IT
FAO thông tin về triển vọng thương mại lương thực rất lớn. Ảnh minh họa: IT
Lên top