Giá lúa trong nước giảm, giá gạo xuất khẩu của Việt Nam vẫn dẫn đầu

Lên top