Giá lợn "nhảy múa": Cần tăng năng lực điều tiết thị trường

Nhiều ý kiến cho rằng, để giá thịt lợn "nhảy múa" gây thiệt hại cho người tiêu dùng một phần do năng lực yếu kém của cơ quan quản lý thị trường trong nước. Ảnh: Khánh Vũ
Nhiều ý kiến cho rằng, để giá thịt lợn "nhảy múa" gây thiệt hại cho người tiêu dùng một phần do năng lực yếu kém của cơ quan quản lý thị trường trong nước. Ảnh: Khánh Vũ
Nhiều ý kiến cho rằng, để giá thịt lợn "nhảy múa" gây thiệt hại cho người tiêu dùng một phần do năng lực yếu kém của cơ quan quản lý thị trường trong nước. Ảnh: Khánh Vũ
Lên top