Giá lợn "leo thang", hàng quán cấp tập căng biển thông báo tăng giá

Nhiều cửa hàng dán thông báo tăng giá. Ảnh: Tùng Giang.
Nhiều cửa hàng dán thông báo tăng giá. Ảnh: Tùng Giang.
Nhiều cửa hàng dán thông báo tăng giá. Ảnh: Tùng Giang.
Lên top