Giá lợn lao dốc vì dịch tả Châu Phi, CPI 5 tháng đầu năm tăng nhỏ giọt

Giá thịt lợn lao dốc do dịch tả lợn Châu Phi đã kìm mức tăng CPI thấp nhất trong 3 năm gần đây. Ảnh: Kh.V
Giá thịt lợn lao dốc do dịch tả lợn Châu Phi đã kìm mức tăng CPI thấp nhất trong 3 năm gần đây. Ảnh: Kh.V
Giá thịt lợn lao dốc do dịch tả lợn Châu Phi đã kìm mức tăng CPI thấp nhất trong 3 năm gần đây. Ảnh: Kh.V
Lên top