Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Giá lợn hơi phi mã: Nói người chăn nuôi “tăng đàn” là vội vã, hồ đồ

Những con lợn của một hộ chăn nuôi tại Phú Thọ bị "ghìm" lại trong chuồng chờ giá lên. Ảnh: HVC
Những con lợn của một hộ chăn nuôi tại Phú Thọ bị "ghìm" lại trong chuồng chờ giá lên. Ảnh: HVC