Giá lợn hơi phi mã, lập kỷ lục 2 năm gần đây

Giá thịt lợn liên tục phi mã từ đầu tháng 10.2019. Ảnh: Kh.V
Giá thịt lợn liên tục phi mã từ đầu tháng 10.2019. Ảnh: Kh.V
Giá thịt lợn liên tục phi mã từ đầu tháng 10.2019. Ảnh: Kh.V
Lên top