Giá lợn hơi giảm sâu, nhiều tiểu thương vẫn nhập nhèm giá bán lẻ

Giá lợn hơi tại Hà Nội giảm còn 74.000 đồng/kg, bà Tuyết giảm giá thịt xuống còn 130.000-150.000 đồng/kg. Ảnh: Vũ Long
Giá lợn hơi tại Hà Nội giảm còn 74.000 đồng/kg, bà Tuyết giảm giá thịt xuống còn 130.000-150.000 đồng/kg. Ảnh: Vũ Long
Giá lợn hơi tại Hà Nội giảm còn 74.000 đồng/kg, bà Tuyết giảm giá thịt xuống còn 130.000-150.000 đồng/kg. Ảnh: Vũ Long
Lên top