Giá lợn hơi giảm kéo giá thịt lợn tại các chợ liên tiếp giảm

Giá thịt lợn giảm nhẹ do giá lợn hơi giảm khoảng 2.000 đồng/kg trong 2 ngày qua. Ảnh: Vũ Long
Giá thịt lợn giảm nhẹ do giá lợn hơi giảm khoảng 2.000 đồng/kg trong 2 ngày qua. Ảnh: Vũ Long
Giá thịt lợn giảm nhẹ do giá lợn hơi giảm khoảng 2.000 đồng/kg trong 2 ngày qua. Ảnh: Vũ Long
Lên top