Gia Lai làm rõ vụ "Công trình tiền tỉ hoàn thành mới tổ chức đấu thầu"

Các công trình cấp nước và vệ sinh y tế đã hoàn thành, dù chưa tổ chức đấu thầu. Ảnh Đ.V
Các công trình cấp nước và vệ sinh y tế đã hoàn thành, dù chưa tổ chức đấu thầu. Ảnh Đ.V
Các công trình cấp nước và vệ sinh y tế đã hoàn thành, dù chưa tổ chức đấu thầu. Ảnh Đ.V
Lên top