Gia Lai: Kiểm toán Nhà nước phát hiện, kiến nghị xử lý hơn 400 tỉ đồng

Chủ tịch tỉnh Gia Lai Võ Ngọc Thanh yêu cầu thu hồi, xử lý số tiền 400 tỉ đồng mà KTNT phát hiện là các khoản chênh lệch thu, chi NSNN, các khoản phải nộp... Ảnh Đình Văn.
Chủ tịch tỉnh Gia Lai Võ Ngọc Thanh yêu cầu thu hồi, xử lý số tiền 400 tỉ đồng mà KTNT phát hiện là các khoản chênh lệch thu, chi NSNN, các khoản phải nộp... Ảnh Đình Văn.
Chủ tịch tỉnh Gia Lai Võ Ngọc Thanh yêu cầu thu hồi, xử lý số tiền 400 tỉ đồng mà KTNT phát hiện là các khoản chênh lệch thu, chi NSNN, các khoản phải nộp... Ảnh Đình Văn.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top