Gia Lai: Hồ thủy lợi 3.000 tỉ đồng sẽ không lãng phí nếu có kênh dẫn

Hồ thủy lợi Ia Mơr 3.000 tỉ đồng nhưng đang gặp vướng mắc về chuyển đổi đất rừng, quy hoạch vùng tưới. Ảnh: THANH TUẤN
Hồ thủy lợi Ia Mơr 3.000 tỉ đồng nhưng đang gặp vướng mắc về chuyển đổi đất rừng, quy hoạch vùng tưới. Ảnh: THANH TUẤN
Hồ thủy lợi Ia Mơr 3.000 tỉ đồng nhưng đang gặp vướng mắc về chuyển đổi đất rừng, quy hoạch vùng tưới. Ảnh: THANH TUẤN
Lên top