Gia Lai: 3/4 công trình điện mặt trời nghi núp bóng trang trại nông nghiệp

Một dự án điện mặt trời quy mô lớn ở tỉnh Gia Lai. Ảnh T.Tuấn
Một dự án điện mặt trời quy mô lớn ở tỉnh Gia Lai. Ảnh T.Tuấn
Một dự án điện mặt trời quy mô lớn ở tỉnh Gia Lai. Ảnh T.Tuấn
Lên top