Giá hồ tiêu thế giới tăng, người trồng tiêu kỳ vọng đợt tăng giá mới

Ngày 1.4, giá hồ tiêu trên thế giới tăng nhẹ, người trồng hồ tiêu kỳ vọng giá tiêu tiếp tục tăng. Ảnh: Vũ Long
Ngày 1.4, giá hồ tiêu trên thế giới tăng nhẹ, người trồng hồ tiêu kỳ vọng giá tiêu tiếp tục tăng. Ảnh: Vũ Long
Ngày 1.4, giá hồ tiêu trên thế giới tăng nhẹ, người trồng hồ tiêu kỳ vọng giá tiêu tiếp tục tăng. Ảnh: Vũ Long
Lên top