Giá hồ tiêu thế giới tăng mạnh, hồ tiêu trong nước khó đoán định

Giá hồ tiêu trong nước đi ngang 2 ngày nay, dù giá tiêu thế giới tăng mạnh. Ảnh: Vũ Long
Giá hồ tiêu trong nước đi ngang 2 ngày nay, dù giá tiêu thế giới tăng mạnh. Ảnh: Vũ Long
Giá hồ tiêu trong nước đi ngang 2 ngày nay, dù giá tiêu thế giới tăng mạnh. Ảnh: Vũ Long
Lên top