Giá hồ tiêu tăng nhẹ, nguồn cung vẫn thiếu do bị "găm hàng"

Một vườn hồ tiêu đang cho thu hoạch tại Chư Sê (Gia Lai). Ảnh: Thanh Tuấn
Một vườn hồ tiêu đang cho thu hoạch tại Chư Sê (Gia Lai). Ảnh: Thanh Tuấn
Một vườn hồ tiêu đang cho thu hoạch tại Chư Sê (Gia Lai). Ảnh: Thanh Tuấn
Lên top