Giá hồ tiêu nhiễu loạn, dân không dám bán dù giá tăng gấp 1,5 lần

Hồ tiêu tăng giá, nhưng nhiều diện tích đã bị nông dân chặt bỏ khiến nguồn cung không nhiều. Ảnh: Khánh Vũ
Hồ tiêu tăng giá, nhưng nhiều diện tích đã bị nông dân chặt bỏ khiến nguồn cung không nhiều. Ảnh: Khánh Vũ
Hồ tiêu tăng giá, nhưng nhiều diện tích đã bị nông dân chặt bỏ khiến nguồn cung không nhiều. Ảnh: Khánh Vũ
Lên top