Giá hồ tiêu hướng tới mốc 80.000 đồng/kg, người trồng tiêu cải tạo vườn

Giá hồ tiêu bật tăng, nhiều hộ đang cải tạo lại những vườn tiêu bị bỏ hoang. Ảnh: Vũ Long
Giá hồ tiêu bật tăng, nhiều hộ đang cải tạo lại những vườn tiêu bị bỏ hoang. Ảnh: Vũ Long
Giá hồ tiêu bật tăng, nhiều hộ đang cải tạo lại những vườn tiêu bị bỏ hoang. Ảnh: Vũ Long
Lên top