Giá hồ tiêu đồng loạt giảm mạnh 3.000-4.000 đồng/kg do bị cạnh tranh

Giá hồ tiêu đồng loạt giảm 3.000-4.000 đồng/kg. Ảnh: Th.T
Giá hồ tiêu đồng loạt giảm 3.000-4.000 đồng/kg. Ảnh: Th.T
Giá hồ tiêu đồng loạt giảm 3.000-4.000 đồng/kg. Ảnh: Th.T
Lên top