Giá heo rớt thê thảm nhưng xúc xích, chả lụa,... vẫn giá trên trời

Nhiều sản phẩm chế biến có giá cao bất hợp lý dù giá nguyên liệu đầu vào rất thấp.
Nhiều sản phẩm chế biến có giá cao bất hợp lý dù giá nguyên liệu đầu vào rất thấp.
Nhiều sản phẩm chế biến có giá cao bất hợp lý dù giá nguyên liệu đầu vào rất thấp.
Lên top