Gia hạn thuế tiêu thụ đặc biệt: Giảm áp lực cho doanh nghiệp

Giãn thuế tiêu thụ đặc biệt một phần nào đó giúp cho doanh nghiệp sản xuất lắp ráp ôtô vực dậy sau dịch COVID-19. Ảnh: C.N
Giãn thuế tiêu thụ đặc biệt một phần nào đó giúp cho doanh nghiệp sản xuất lắp ráp ôtô vực dậy sau dịch COVID-19. Ảnh: C.N
Giãn thuế tiêu thụ đặc biệt một phần nào đó giúp cho doanh nghiệp sản xuất lắp ráp ôtô vực dậy sau dịch COVID-19. Ảnh: C.N
Lên top