Gia hạn thời gian cho 24 thương nhân "đóng băng" xuất khẩu gạo

Bộ Công Thương tạm thời không tính thời gian ảnh hưởng bởi COVID-19 vào thời gian 18 tháng không xuất khẩu gạo của 24 doanh nghiệp. Ảnh minh họa: TTXVN
Bộ Công Thương tạm thời không tính thời gian ảnh hưởng bởi COVID-19 vào thời gian 18 tháng không xuất khẩu gạo của 24 doanh nghiệp. Ảnh minh họa: TTXVN
Bộ Công Thương tạm thời không tính thời gian ảnh hưởng bởi COVID-19 vào thời gian 18 tháng không xuất khẩu gạo của 24 doanh nghiệp. Ảnh minh họa: TTXVN
Lên top