Giá gạo xuất khẩu Việt Nam giảm theo đà chung của các nước

Giá gạo xuất khẩu giảm nhẹ theo xu hướng chung của thế giới. Ảnh: Vũ Long
Giá gạo xuất khẩu giảm nhẹ theo xu hướng chung của thế giới. Ảnh: Vũ Long
Giá gạo xuất khẩu giảm nhẹ theo xu hướng chung của thế giới. Ảnh: Vũ Long
Lên top