Giá gạo xuất khẩu Việt Nam cao nhất nhưng vẫn giữ thế cạnh tranh

Xuất khẩu gạo của Việt Nam được cạnh tranh bằng chất lượng. Ảnh: Nguyễn Anh Tuấn
Xuất khẩu gạo của Việt Nam được cạnh tranh bằng chất lượng. Ảnh: Nguyễn Anh Tuấn
Xuất khẩu gạo của Việt Nam được cạnh tranh bằng chất lượng. Ảnh: Nguyễn Anh Tuấn
Lên top