Giá gạo xuất khẩu trụ vững ở mức cao kéo giá lúa tăng lạc quan

Giá gạo xuất khẩu ổn định ở mức cao kéo giá lúa trong nước tăng 50-250 đồng/kg trong tuần qua. Ảnh minh họa: Nguyễn Anh Tuấn
Giá gạo xuất khẩu ổn định ở mức cao kéo giá lúa trong nước tăng 50-250 đồng/kg trong tuần qua. Ảnh minh họa: Nguyễn Anh Tuấn
Giá gạo xuất khẩu ổn định ở mức cao kéo giá lúa trong nước tăng 50-250 đồng/kg trong tuần qua. Ảnh minh họa: Nguyễn Anh Tuấn
Lên top