Giá gạo xuất khẩu tiếp tục ổn định ở mức cao và ổn định trong quý II

Xuất khẩu gạo tiếp tục lạc quan trong quý II/2021. Ảnh: Vũ Long
Xuất khẩu gạo tiếp tục lạc quan trong quý II/2021. Ảnh: Vũ Long
Xuất khẩu gạo tiếp tục lạc quan trong quý II/2021. Ảnh: Vũ Long
Lên top