Giá gạo xuất khẩu rời đỉnh 520 USD, giảm 35 USD/tấn so với 1 tháng trước

Giá gạo xuất khẩu đã rời ngưỡng 520 USD/tấn. Ảnh minh họa: Vũ Long
Giá gạo xuất khẩu đã rời ngưỡng 520 USD/tấn. Ảnh minh họa: Vũ Long
Giá gạo xuất khẩu đã rời ngưỡng 520 USD/tấn. Ảnh minh họa: Vũ Long
Lên top