Giá gạo xuất khẩu không tăng giữ giá lúa trong nước ổn định

Giá lúa đã ổn định trở lại sau 1 tuần tiếp đà tăng. Ảnh: TR.L
Giá lúa đã ổn định trở lại sau 1 tuần tiếp đà tăng. Ảnh: TR.L
Giá lúa đã ổn định trở lại sau 1 tuần tiếp đà tăng. Ảnh: TR.L
Lên top