Giá gạo xuất khẩu giảm tạo cơ hội cạnh tranh cao hơn

Giá lúa gạo giảm nhẹ làm tăng cơ hội cạnh tranh cho xuất khẩu gạo của Việt Nam. Ảnh: Vũ Long
Giá lúa gạo giảm nhẹ làm tăng cơ hội cạnh tranh cho xuất khẩu gạo của Việt Nam. Ảnh: Vũ Long
Giá lúa gạo giảm nhẹ làm tăng cơ hội cạnh tranh cho xuất khẩu gạo của Việt Nam. Ảnh: Vũ Long
Lên top