Giá gạo xuất khẩu đạt trên 493 USD/tấn: Đừng giành thị trường mà để mất giá

Giá gạo xuất khẩu của Việt Nam ổn định ở mức cao trong gần 11 tháng qua. Ảnh: TTXVN
Giá gạo xuất khẩu của Việt Nam ổn định ở mức cao trong gần 11 tháng qua. Ảnh: TTXVN
Giá gạo xuất khẩu của Việt Nam ổn định ở mức cao trong gần 11 tháng qua. Ảnh: TTXVN
Lên top