Giá gạo xuất khẩu của Việt Nam tăng, cao hơn gạo Thái 7 USD/tấn

Giá gạo xuất khẩu tăng khiến nông dân và doanh nghiệp kỳ vọng vào xuất khẩu gạo năm 2021. Ảnh: Văn Giang
Giá gạo xuất khẩu tăng khiến nông dân và doanh nghiệp kỳ vọng vào xuất khẩu gạo năm 2021. Ảnh: Văn Giang
Giá gạo xuất khẩu tăng khiến nông dân và doanh nghiệp kỳ vọng vào xuất khẩu gạo năm 2021. Ảnh: Văn Giang
Lên top