Giá gạo xuất khẩu của Việt Nam sẽ tiếp tục cao trong dài hạn

Giá gạo xuất khẩu cao đẩy giá lúa tươi thu mua tại ruộng cao. Ảnh: Hưng Cúc
Giá gạo xuất khẩu cao đẩy giá lúa tươi thu mua tại ruộng cao. Ảnh: Hưng Cúc
Giá gạo xuất khẩu cao đẩy giá lúa tươi thu mua tại ruộng cao. Ảnh: Hưng Cúc
Lên top