Giá gạo xuất khẩu của Việt Nam lại vượt Thái Lan 30USD/tấn

Lên top