Giá gạo xuất khẩu của Việt Nam lại vượt gạo Thái Lan, Ấn Độ, Pakistan

Lên top