Giá gạo xuất khẩu của Việt Nam lại tăng thêm 5 USD/tấn

Giá gạo 5% tấm xuất khẩu của Việt Nam đã đạt mức 442 USD/tấn. Ảnh: Vũ Long
Giá gạo 5% tấm xuất khẩu của Việt Nam đã đạt mức 442 USD/tấn. Ảnh: Vũ Long
Giá gạo 5% tấm xuất khẩu của Việt Nam đã đạt mức 442 USD/tấn. Ảnh: Vũ Long
Lên top