Giá gạo xuất khẩu của Việt Nam đạt mức 1.500USD/tấn

Lên top