Giá gạo xuất khẩu của Việt Nam đang tăng trở lại

Giá gạo xuất khẩu đã khởi sắc trở lại, đạt 433-437 USD/tấn. Ảnh minh họa: CT
Giá gạo xuất khẩu đã khởi sắc trở lại, đạt 433-437 USD/tấn. Ảnh minh họa: CT
Giá gạo xuất khẩu đã khởi sắc trở lại, đạt 433-437 USD/tấn. Ảnh minh họa: CT
Lên top