Giá gạo trong nước bất ngờ giảm, dù giá xuất khẩu cao

Giá gạo trong nước giảm nhẹ, tuy nhiên giá gạo xuất khẩu của Việt Nam vẫn chào bán ổn định ở mức 488-492USD/tấn . Ảnh: Vũ Long.
Giá gạo trong nước giảm nhẹ, tuy nhiên giá gạo xuất khẩu của Việt Nam vẫn chào bán ổn định ở mức 488-492USD/tấn . Ảnh: Vũ Long.
Giá gạo trong nước giảm nhẹ, tuy nhiên giá gạo xuất khẩu của Việt Nam vẫn chào bán ổn định ở mức 488-492USD/tấn . Ảnh: Vũ Long.
Lên top