Giá gạo của Việt Nam có thể đạt mức 2.000USD/tấn tại Châu Âu

Giá gạo xuất khẩu của Việt Nam tăng cao nhờ chất lượng thay đổi từ mô hình cánh đồng mẫu lớn. Ảnh: Trung An
Giá gạo xuất khẩu của Việt Nam tăng cao nhờ chất lượng thay đổi từ mô hình cánh đồng mẫu lớn. Ảnh: Trung An
Giá gạo xuất khẩu của Việt Nam tăng cao nhờ chất lượng thay đổi từ mô hình cánh đồng mẫu lớn. Ảnh: Trung An
Lên top