Giá gà “rớt thảm”, ngành chăn nuôi gia cầm nói do lỗi Tổng cục Thống kê

Giá gà công nghiệp giảm mạnh do số lượng vượt quá nhu cầu thị trường. Ảnh: PV
Giá gà công nghiệp giảm mạnh do số lượng vượt quá nhu cầu thị trường. Ảnh: PV
Giá gà công nghiệp giảm mạnh do số lượng vượt quá nhu cầu thị trường. Ảnh: PV
Lên top