Giá điện, xăng dầu... đẩy chỉ số giá tiêu dùng-CPI tháng 4 tăng 0,31%

Lượng rau, quả tươi dồi dào đã góp phần kìm giữ CPI ở mức tăng 0,31%, dù giá điện, xăng dầu, vận tải... đang "phi mã". Ảnh: Kh.V
Lượng rau, quả tươi dồi dào đã góp phần kìm giữ CPI ở mức tăng 0,31%, dù giá điện, xăng dầu, vận tải... đang "phi mã". Ảnh: Kh.V
Lượng rau, quả tươi dồi dào đã góp phần kìm giữ CPI ở mức tăng 0,31%, dù giá điện, xăng dầu, vận tải... đang "phi mã". Ảnh: Kh.V
Lên top