Giá điện mặt trời áp mái sẽ giảm mạnh, chỉ còn 5,2 - 5,8 cent/kWh

Lên top