Giá điện mặt trời áp mái còn 5,2 - 5,8 cent/kWh: Ai cũng có lợi

Lên top