Giá điện mặt trời áp mái chỉ còn 5,2 - 5,8 cent/kWh là phù hợp

Lên top